Zoek Alle vacatures

REEF recht

De projectspecialisten van de divisie REEF Recht bieden juridische ondersteuning aan met name non-profitorganisaties. Op locatie ondersteunen zij bij de uitvoering en advisering van zaken zoals de toepassing van wetgeving, verordeningen en beleidsregels van overheid (op lokaal, provinciaal en rijksniveau). De kennis en ervaring van onze projectspecialisten bestrijken veel aspecten binnen het bestuursrecht en privaatrecht. Denk de dienstverlening richting klanten en burgers, behandeling bezwaar en beroep, beleidsontwikkeling, audits, kwaliteitszorg en teammanagement.

Kennisgebieden en sectoren
De projectspecialisten van REEF Recht beslaan met hun kennis en ervaring een groot aantal beleidsterreinen en taakvelden. Hieronder geven we graag een selectie.

Kennisgebieden

  • Privaatrecht, contractenrecht, arbeidsrecht
  • Bestuursrecht, Awb, omgevingsrecht, sociaal zekerheidsrecht, gemeenterecht

Sectoren

  • Gemeenten: afdelingen Juridische zaken, Ruimte, Openbare orde en veiligheid, Sociaal domein, Grondzaken en vastgoed en Dienstverlening
  • Politie en defensie, P&O en ambtenarenzaken
  • Provinciale overheid en ministeries
  • Waterschappen
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.